Kodel
Predstavitev
Reference
Betonski izdelki
Nepremičnine
Podatki

Reference

Kodel

Gradimo poslovne, proizvodno industrijske objekte, objekte posebnega družbenega pomena, stanovanjske objekte in urejamo okolja.

Naše reference v zadnjih letih

Objekt

Naročnik

Izgradnja športnega centra Draš (slika)

ŠC Draš

Izgradnja prodajno-proizvodnega in distribucijskega kompleksa centralne pekarne Tezno (slika)

Pekarna Tezno

Izgradnja jedilnice z delilno kuhinjo in ureditev sanitarnega bloka.

CP Maribor

Proizvodna hala z aneksom za Cestno bazo Lenart in temelji silosa za sol (slika)

CP Maribor

Rekonstrukcija in nadzidava poslovno stanovanjskega objekta Grajski trg 2

Gujt Janez

Izgradnja večnamenskega objekta pri vhodu

Koloniale Maribor

Preureditev Diskonta v Ormožu

Koloniale Maribor

Obnova in dograditev proizvodnih skladišč in Cash in Carry na Tržaški

Koloniale Maribor

Obnovitvena dela upravnih prostorov Kruh pecivo

Kruh – pecivo Maribor

Adaptacija proizvodnih prostorov pekarn in prodajaln, vključno z ureditvijo okolja v Mariboru in okolici

Kruh – pecivo Maribor

Adaptacijska dela v Interspar IM 104 Maribor

Spar Slovenije d.d. Ljubljana

Proizvodna hala z aneksom in ureditev okolja v Hočah (slika)

Kodel d.o.o.

Proizvodna hala za kleparsko dejavnost na Studencih

Tišma Dušan

Proizvodna hala z aneksom in ureditev okolja v Miklavžu (slika)

Kovinarstvo Bučar Drago

Izdelava betonske ograje in ureditev okolja za Plinarno v Mariboru (slika)

Plinarna Maribor

Obnova fasade na upravni stavbi (slika)

Plinarna Maribor

Izgradnja betonskega mostu preko hočkega potoka

Plinarna Maribor

Vagonsko pretakališče plinov v Bohovi

Plinarna Maribor

Goveji hlev in koritasti silosi v Orehovi vasi

Lobnik Rado

Obnova mansarde za RZZZ v Gregorčičevi ulici – Maribor

Republiški zavod za zaposlovanje

Rekonstrukcija delavnic in sanitarij na Inštitutu Pobrežje

Inštitut za rehabilitacijo invalidov

Dozidava in preureditev prostorov za Knjižnico Pobrežje

Inštitut za rehabilitacijo invalidov

Obnova avle Pobrežje

Inštitut za rehabilitacijo invalidov

Obnova sanitarij in vzdrževalna dela Pobrežje

Dom upokojencev Danice Vogrinec

Obnovitvena dela na raznih šolah v Mariboru in Hočah

Ministrstvo za šolstvo

Sanacija dela koridorjev in ravne strehe na objektu Pedagoška fakulteta v Mariboru

Ministrstvo za šolstvo

Ureditev okolja v industrijski coni Hoče

ADK

Ureditev vodnega izvira Slivnica – park Curlek

Občina Hoče Slivnica

Izvajamo vzdrževalna dela in obnove stanovanj za upravljalca Staninvest d.o.o. in druge, ter novogradnje in adatpacije stanovanjskih hiš.

Vsa leta smo na tržišču uspešno prisotni s kompleksno ponudbo slikopleskarske dejavnosti. Strokovno in kvalitetno izvajamo vsa notranja slikopleskarska dela, dekorativno slikarijo in vsa fasaderska dela.

Smo pooblaščeni zastopniki proizvajalcev za izvajanje toplotno izolacijskih sistemov fasad. Letno izvedemo večje število toplotno izolacijskih fasad z različnimi vrstami zaključnih ometov na stanovanjskih individualnih hišah. Izvajali smo fasade v stanovanjskem naselju Kamnica – Sončna vas (slika), za Marles hiše, fasade na apartmajskih hišah Bolfenk na Pohorju (slika) za Jelovico in tudi več fasad na montažnih hišah Jelovica. Klasične in izolacijske fasade izvajamo na stanovanjskih blokih za Staninvest d.o.o. in druge upravljalce naselij. Tako smo izvedli fasado na stanovanjskem bloku Maistrova 6 in Heroja Tomšiča 11, 9, 9a (slika) ter Krekova 13-15, fasada Nastanitvenega centra, Makedonska 39, Maribor in druge. Ukvarjamo se tudi s prenovo fasad starega mestnega jedra.

Obnovili smo fasade objektov:

  • Partizanska 1 (slika),
  • Tyrševa 6,
  • Tyrševa 4,
  • Jurčičeva 8 (slika) in
  • Grajski trg 2.

S potrebno dokumentacijo dajemo večletno garancijo za opravljena dela.